Novus Ordo Media

În cadrul acestui proiect punctual, desfășurat pe durata a 6 luni, echipa a oferit conținut, cursuri și îndrumare unor tineri interesați de domeniul comunicării, sub forma unui workshop de jurnalism social.

Proiectul: „Sprijin pentru competitivitatea socială în regiunea Sud Vest”, Contract: POCU/449/4/16/128721 și a Planului de Afaceri Platformă Multimedia Online al NEW AEON GENESYS SRL respectiv a Contractului de Subvenție Nr. 10/07.04.2021 al NEW AEON GENESYS SRL.